O stronie

Niniejsza strona www.uprootedchildren zawiera materiały dydaktyczne oraz informacyjne dotyczące dzieci, które w czasie II wojny światowej zostały uprowadzone z Polski, Czech, Ukrainy i innych okupowanych krajów do Niemiec i tam poddane przymusowej germanizacji. Historia tych dzieci do dziś jest ledwo znana, choć są jedną z grup ofiar nazistowskich zbrodni.

Strona jest dostępna w językach polskim, niemieckim, czeskim, ukraińskim oraz angielskim. Jednak nie wszystkie materiały są dostępne w tych językach, co wynika z ich przeznaczenia dla ściśle określonej grupy odbiorców w danej kulturze.

Młodzież powinna poznać historię zrabowanych dzieci podczas drugiej wojny światowej, ponieważ historia ta nie tylko może się powtarzać, lecz wręcz się powtarza teraz, i to z przerażającymi podobieństwami. Dzisiejsza Rosja i jej zbrodnie przeciwko Ukrainie niewiele się różnią od reżimu nazistów. Jedną z tych zbrodni jest kradzież ukraińskich dzieci i ich wywożenie do Rosji. Ważnym jest, żeby młodzież umiała rozpoznać podobieństwa między przeszłością a teraźniejszością, dlatego należy mówić i o historii, i o teraźniejszości.

Alla Bahlei, edukatorka