O této stránce

Stránka www.uprootedchildren.eu obsahuje didaktické materiály a informace o dětech, které byly v průběhu druhé světové války uneseny z Polska, Česka, Ukrajiny a dalších okupovaných zemí do Německa, kde byly podrobeny násilné germanizaci. Rozkaz k tomu vydal Reichsführer SS Heinrich Himmler. Příběh těchto dětí je dodnes málo známý, ačkoli jsou jednou ze skupin obětí nacistických zločinů.

Stránka je dostupná v polském, německém, českém, ukrajinském a anglickém jazyce. Ne všechny materiály jsou však dostupné ve všech jazycích, protože jsou určeny pro jasně vymezenou skupinu adresátů v dané kultuře.

Mládež by se měla seznámit s příběhy dětí ukradených během druhé světové války, protože tato historie se nejen může opakovat, ale dokonce se opakuje právě teď, a to se šokujícími podobnostmi. Dnešní Rusko a jeho zločiny páchané proti Ukrajině se od nacistického režimu liší jen málo. Jedním z těchto zločinů jsou krádeže ukrajinských dětí a jejich deportace do Ruska. Je důležité, aby mládež uměla rozpoznat podobnosti mezi minulostí a současností; proto jde nutné mluvit jak o historii, tak o současnosti.

Alla Bahlei, vzdělávací pracovnice