Další zdroje

Knihy

 • ČVANČARA, Jaroslav. Děti nepřátel Říše. Vyd. 2., rozš. Praha: ANLET, 2013.

 • ČVANČARA, Jaroslav. Anthropoid: příběh československých vlastenců. Vydání druhé rozšířené. Praha: Centrum české historie, o.p.s., 2021. 374 stran.

 • HRUŠKA, Emil. Heydrich na Pražském hradě: plány, opatření a názory zastupujícího říšského protektora. První vydání. Praha: Epocha, 2022.

 • KRÁL, Václav: Chtěli nás vyhubit. Praha 1961.

 • KROUPA, Mikuláš et al. Atentát na Heydricha: sedmdesát příběhů Paměti národa. Vydání první – dotisk. Praha: Argo, 2016.

 • MACKOVÁ, Jolana – ULRYCH, Ivan: Osudy lidických dětí. Vzpomínky, svědectví, dokumenty. Nymburk 2003.

 • NOVOTNÝ, René: Řešení české otázky. Nacistická rasová politika v Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2021.

 • PADEVĚT, Jiří. Kronika protektorátu: represe, rezistence, holokaust, Státní a okupační správa, kolaborace, bojové operace, kultura, všední život. Vydání první. Praha: Academia, 2021.

Články v časopisech

 • ŠMÍD, Michal. Jako děti Lidice přežily. Těžké osudy ale nesly po celý život. Magazín Paměti národa, 8. 4. 2022. Dostupné na Paměť národa

 • FALTÝNEK, Vilém. KROUPA, Mikuláš. ŠMÍD, Michal. Problémové dítě z Lidic… V osmi přišel o nejbližší. V 50. letech málem o dceru. Magazín Paměti národa, 24. 5. 2022. Dostupné na Paměť národa

Video reportáž

 • Heydrich – konečné řešení: Svatobořické děti (31/44). Česká televize, 2012. Dostupné na YouTube

 • Internace dětí odbojářů na Jenerálce a ve Svatobořicích. Post Bellum, 2019. Dostupné na YouTube

Rozhlasové reportáže