Vzdělávací platforma o dětech ukradených v průběhu druhé světové války a současných případech porušování dětských práv

Pomocí zde shromážděných didaktických materiálů můžete mládeži během školní i mimoškolní výuky přiblížit příběh dětí ukradených během druhé světové války a dotknout se i tématu porušování dětských práv v dnešní době.

Více o příbězích ukradených dětí

  • osobní osudy dětí,
  • články od odborníků a odbornic,
  • rozmanitá forma: texty, podcasty, pracovní listy,
  • z polského, českého, německého a ukrajinského úhlu pohledu.

Podklady k výuce

  • připravené k použití,
  • atraktivně navržené,
  • variabilní podle vašich potřeb,
  • od odborníků a odbornic na neformální vzdělávání.

Násilné poněmčování „rasově vhodných“ dětí z okupovaného Polska, Ukrajiny, Běloruska a různých oblastí jižní Evropy bylo zásadní součástí nacistické rasové a přesidlovací politiky.

Isabel Heinemann, vědkyně

Oběti násilné germanizace byly buď dočasně, nebo celoživotně vytrženy ze svých rodinných vazeb a některé ani nepoznaly pravdu o svém narození. Vyrůstaly a žily s identitou postavenou na lži, což formovalo celý jejich život a ovlivnilo i životy jejich blízkých.

Pavla Plachá, historička

Skončili jsme v dětském domově v Puschkau. Tam už jsme museli mluvit jenom německy. Já byla v druhé třídě, my jsme řekli pár slov, ti z první třídy se to ještě neučili, ale byli jsme zticha, protože když jsme řekli něco česky, tak nás zmlátili. Takže jsme si dávali pozor.

Emílie Chválová (rozená Frejová), jedno ze zachráněných lidických dětí