Platforma edukacyjna dotycząca zrabowanych dzieci podczas II wojny światowej oraz współczesnych przypadków łamania praw dziecka

Dzięki zebranym tu materiałom dydaktycznym możesz przybliżyć młodzieży na zajęciach szkolnych jak i pozaszkolnych historię dzieci zrabowanych podczas II wojny światowej oraz poruszyć współczesne przypadki łamania praw dziecka.

Dowiedz się więcej o historii zrabowanych dzieci

  • osobiste losy dzieci
  • artykuły napisane przez ekspertki_ów
  • w różnorodnych formach: teksty, podcasty, karty
  • z polskiego, czeskiego, niemieckiego i ukraińskiego punktu widzenia

Odkryj scenariusze zajęć

  • gotowe do użycia
  • atrakcyjnie zaprojektowane
  • dające się dopasować do swoich potrzeb
  • napisane przez ekspertki_ów edukacji pozaformalnej

Przymusowa germanizacja „odpowiednich rasowo“ dzieci z okupowanych Polski, Ukrainy i Białorusi oraz różnych terenów Europy południowej była zasadniczym elementem nazistowskiej polityki rasowej i przesiedleńczej.

Isabel Heinemann, naukowczyni

Ofiary przymusowej germanizacji były albo tymczasowo albo na całe życie wyrwane ze swoich więzi rodzinnych i niektóre nawet nie poznały prawdy o swoim pochodzeniu. Wychowały się i żyły z tożsamością zbudowaną na kłamstwie, co ukształtowało całe ich życie i wywarło wpływ także na życie ich bliskich.

Pavla Plachá, historyczka

Znaleźliśmy się w domu dziecka w Puschkau. Tam musieliśmy już mówić tylko po niemiecku. Ja byłam w drugiej klasie, my znaliśmy parę słów, a ci z pierwszej klasy jeszcze nie, ale byliśmy cicho, bo jak powiedzieliśmy coś po czesku, to nas bito. Zatem byliśmy ostrożni.

Emílie Chválová (z domu Frejová), jedno z dzieci uratowanych z masakry w Lidicach