Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć są skierowane do nauczycieli_lek oraz edukatorów_rek pracujących w środowisku edukacji formalnej i nieformalnej, którzy chcą przybliżyć młodzieży od lat 16 zagadnienie zrabowanych dzieci, a także poruszyć temat współczesnych naruszeń praw dziecka na tle rasistowskim i/lub politycznym.

Odkrywanie historii porwanych i wykorzenionych dzieci ma skłaniać osoby uczące się do rozważań nad rasistowską i nieludzką ideologią leżącą u podstaw narodowego socjalizmu oraz zwiększać świadomość znaczenia praw dziecka.

Zaletą scenariuszy jest to, że obejmują elementy w różnych formach (tekst, podcast, karty edukacyjne) oraz wymagają aktywnego udziału uczniów i uczennic, dzięki czemu zajęcia będą urozmaicone, a nauka ciekawa i skuteczna.

Ponadto scenariusze wyróżnia to, że powstały z uwzględnieniem perspektyw czterech krajów: Polski, Czech, Niemiec i Ukrainy. W ten sposób osoby uczące się nie tylko zapoznają się z historią dzieci zrabowanych ze swojego kraju, lecz także zrozumieją międzynarodowy wymiar tej zbrodni.

Oto scenariusze zajęć:

„Dobra krew”. Założenia nazistowskiej teorii rasowej i sposoby pozyskiwania „rasowo odpowiednich” dzieci

Osoby uczące się zajmują się rasistowską ideologią leżącą u podstaw narodowego socjalizmu oraz historią kradzieży dzieci.

Język: polski

Pliki do pobrania:

Odzyskane, nieświadome, wykorzenione. Powojenne losy zrabowanych dzieci

Osoby uczące się poznają powojenne losy zrabowanych dzieci oraz działania mające na celu zwrócenie ich ich rodzinom.

Język: polski

Pliki do pobrania:

Dealing with life stories of stolen children (Historie zrabowanych dzieci)

Za pośrednictwem osobistych historii życia i przedmiotów osoby uczące się poznają zrabowane dzieci. Ponadto zajmują się pojęciem tożsamości i zastanawiają się nad znaczeniem pochodzenia dla poczucia tożsamości i przebiegu życia.

Język: angielski

Pliki do pobrania:

Children’s Rights (Prawa dziecka)

Osoby uczące sie zajmują się Konwencją o Prawach Dziecka i współesnymi naruszeniami praw dziecka.

Język: angielski

Pliki do pobrania:

UPROOTED learning Cards Set (karty edukacyjne UPROOTED)

Za pośrednictwem kart zawierających teksty i zdjecia osoby uczące się poznaja historię zrabowanych dzieci oraz poruszają temat naruszania praw dziecka.

Język: angielski

Pliki do pobrania:

How to record a witness story interview (Jak nagrywać wywiad ze świadkiem historii)

Scenariusz zajęć przygotowujących uczniów_nice do przeprowadzenia i nagrania wywiadu ze świadkiem_dkinią historii.

Język: angielski

Pliki do pobrania:

Alena Staňková (*1939: “Dětem se nemá ubližovat, děti potřebují vlastní rodiče” („Nie wolno ranić dzieci, dzieci potrzebują swoich rodziców”)

Na przykładzie biografii pewnej świadkini historii osoby uczące się poznają historię wykorzenionych dzieci podczas II wojny światowej.

Język: czeski

Pliki do pobrania:

Викрадені діти (Zrabowane dzieci)

Osoby uczące się zajmują się historią zrabowanych dzieci i rasistowską ideologią nazistów oraz uczą się o prawach dziecka.

Język: ukraiński

Pliki do pobrania:

Викоріненні (Wykorzenione)

Za pomocą tekstów i filmików z aplikacji TikTok osoby uczące się poznają historię zrabowanych dzieci oraz uczą się o prawach dziecka.

Język: ukraiński

Pliki do pobrania: