Artykuły

Aby zapoznać się z historią akcji rabowania dzieci, polecamy Państwu na początek przeczytanie poniższych artykułów.

Artykuły przedstawiają historię zrabowanych dzieci z polskiego, niemieckiego, czeskiego i ukraińskiego punktu widzenia. Napisane zostały przez naukowczynie i dziennikarzy zajmujących się w swoim kraju historią rabowania dzieci i posiadający ekspertyzę w tym zakresie.

Zbiór zawiera następujące artykuły:

  • The forced Germanisation of children from Poland, the Soviet Union and Southeastern Europe during World War II – historical background, practice, consequences autorstwa Isabel Heinemann

  • Taken away to be made into Germans. The Fate of Children Abducted from Eastern and Southeastern Europe under the National Socialist Regime autorstwa Dorothee Schmitz-Köster

  • Mostly unrecovered. The post-war fate of the Polish “stolen” children autorstwa Katarzyny Kaczorowskiej

  • “Good blood”. Lebensborn and the theft of “racially valuable” children autorstwa Anny Malinowskiej

  • Uprooted. The history of the abduction and Germanisation of children from Ukraine during World War II autorstwa Serhiyja Stelnykovycha i Volodymyra Hindego

  • “Stolen Children”. Children from the Czech Lands Marked for Germanisation during the Nazi Occupation autorstwa Pavly Plachej

Barbarę zabrano do tymczasowego ośrodka, poddano dalszym badaniom, mierzono, fotografowano … Niepojęte zdarzenie, które nią wstrząsa. Raz udało się babci odnaleźć wnuczkę i potajemnie z nią porozmawiać przez ogrodzenie. Dziewczynka odpowiada „ja” zamiast „tak”. Już tutaj dzieci muszą mówić po niemiecku – choć jeszcze nie umieją. Kto mówi w języku ojczystym, jest karany. Germanizacja się rozpoczęła.

Fragment pochodzi z „Einkassiert und eingedeutscht. Das Schicksal geraubter Kinder aus Ost- und Südosteuropa unter der NS-Herrschaft“ autorstwa Dorothee Schmitz-Köster.

do pobrania