Články

Chcete-li se seznámit s příběhem ukradených dětí, doporučujeme vám začít četbou následujících článků.

Tematiku ukradených dětí představují z polského, německého, českého a ukrajinského úhlu pohledu. Napsali je novináři a vědkyně, experti na problematiku ukradených dětí ve své zemi.

Součástí projektu jsou následující články:

  • The forced Germanisation of children from Poland, the Soviet Union and Southeastern Europe during World War II – historical background, practice, consequences od Isabel Heinemann,

  • Taken away to be made into Germans. The Fate of Children Abducted from Eastern and Southeastern Europe under the National Socialist Regime od Dorothee Schmitz-Köster,

  • Mostly unrecovered. The post-war fate of the Polish „stolen“ children od Katarzyny Kaczorowské,

  • „Good blood“. Lebensborn and the theft of „racially valuable“ children od Anny Malinowské,

  • Uprooted. The history of the abduction and Germanisation of children from Ukraine during World War II od Serhije Stelnykovyče a Volodymyra Hindy,

  • Ukradené děti. Děti z českých zemí určené v době nacistické okupace k poněmčení od Pavly Plaché.

Barbaru odvezli do střediska dočasného pobytu, udělali jí další vyšetření, měřili ji, fotografovali… Nepochopitelná událost, která jí otřásla. Jednou se babičce podaří vnučku najít a tajně s ní mluvit přes plot. Holčička odpovídá „ja“ místo „ano“. Děti už tady musí mluvit německy, ačkoli to ještě neumějí. Kdo promluví svou mateřštinou, je potrestán. Poněmčování začalo.

Úryvek z knihy Einkassiert und eingedeutscht. Das Schicksal geraubter Kinder aus Ost- und Südosteuropa unter der NS-Herrschaft od Dorothee Schmitz-Köster

Stáhnou