O projektu „Uprooted”

Stránka vznikla v rámci jednoletého projektu Uprooted – Ukradené/vykořeněné. Osud dětí odebraných rodičům německým okupačním režimem během druhé světové války. Projekt byl realizován v roce 2022 a skládal se z následujících součástí:

  • zpracování didaktických a informačních materiálů,
  • příprava výstavy,
  • realizace seminářů pro mládež, během nichž se účastníci a účastnice zabývali osudy ukradených dětí a současným porušováním dětských práv,
  • distanční školení představující připravené didaktické a informační materiály,
  • mezikulturní seminář pro trenéry, vyučující a pedagogy zaměřený na to, jak s připravenými materiály pracovat.

Projekt podpořili: nadace Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość a německé Spolkové ministerstvo financí.