UPROOTED Learning Cards Set

UPROOTED Learning Cards jsou k dispozici pouze v angličtině.

Stručně řečeno dnes narážíme na dva extrémy: děti jsou buďto přehlíženy a nejsou pokládány za plnohodnotné členy společnosti, nebo jsou idealizovány a státem instrumentalizovány. Měli bychom se naučit si toho všímat a citlivě na to reagovat.

Nina Lüders, výkonná ředitelka Kreisau-Initiative e. V., o dnešním významu dětských práv