Právní upozornění

Za tyto webové stránky odpovídá:

Kreisau-Initiative e. V.
c/o Allianz AG
Merlitzstraße 9
12489 Berlín
Deutschland
Tel: +49 (0)30 / 53 89 31 63 64
E-mailová adresa: info@kreisau.de
Internet: https://www.kreisau.de

Představenstvo: Bernd Böttcher,
Kateryna Khyzhniak,
Ulrike Kind,
Marta Kurek,
Dominik Mosiczuk,
Paweł Prokop (Vorsitzender),
Juliane Schulte

Matriční soud: (Berlín) Soudní dvůr: Amtsgericht Charlottenburg (Berlín)
Rejstříkové číslo: 10244 Nz

Návrh: Mgr:
Damian Harmata

Realizace:
KOENIGE Design+Daten

Právní upozornění, zřeknutí se odpovědnosti: Webové stránky www.uprootedchildren.eu byly vytvořeny v souladu s německým právem. Vydavatel sestavil údaje na těchto webových stránkách pečlivě a podle nejnovějšího stavu poznání, ale nemůže poskytnout žádné záruky ohledně správnosti a/nebo úplnosti zde uvedených nebo citovaných informací, a to ani výslovně, ani implicitně. I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

Autorská práva: Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, neziskové a nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení autorských práv dozvíme, neprodleně takový obsah odstraníme.