Kontakt

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Polska

Kierownik projektu: Tomasz Skonieczny, tomasz.skonieczny@krzyzowa.pl

Kreisau-Initiative e. V., Niemcy

Kierownik projektu: Rene Wennmacher, wennmacher@kreisau.de

Tolerspace, Ukraina

Kierowniczka projektu: Uliana Ustinova, ustinovauliana@gmail.com

Post Bellum, Czechy

Kierowniczka projektu: Eva Mikulášková, eva.mikulaskova@postbellum.cz